Ubezpieczenia AC,OC,NW
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia rolnicze
Ubezpieczenia domów i mieszkań
Ubezpieczenia turystyczne

 

Posiadamy w swojej ofercie produkty wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki temu zawsze  dostosowujemy produkty do konkretnych potrzeb klienta. Klient ma pewność, że jego mienie i życie jest dobrze chronione.

 

Oferujemy bardzo szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. 

  • Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC, AC, NNW, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA, UBEZPIECZENIE SZYB, OCHRONA PRAWNA.

  • Ubezpieczenie domów i mieszkań, altan, domów w budowie.

Ubezpieczenie to chroni majątek od szkód powstałych w skutek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rozboju, wandalizmu, przepięcia, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych.    

Ubezpieczenie pod kredyt.

  • Ubezpieczenie turystyczne w podróży.

 Zapewnia pokrycie kosztów leczenia zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach medycznych na całym świecie. Umożliwia korzystanie z profesjonalnej opieki lekarzy. Zapewnia świadczenia dodatkowe, których nie obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ. Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki, można ubezpieczyć także bagaż, odwołanie wyjazdu, oc w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwego wypadku i wiele innych opcji w zależności od potrzeb klienta.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej w życiu prywatnym.

Polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadanym majątkiem czy czynnościami życia prywatnego.

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obejmuje ochroną konsekwencje nieszczęśliwego wypadku. W zakresie tego ubezpieczenia są: świadczenia z tytułu częściowego lub całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, zwroty kosztów operacji plastycznej i inne.

  • Ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia te skierowane są do rolników, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Są to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

  • Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych, skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw.

Obejmuje ubezpieczeniem szeroki zakres ryzyk. Jest możliwość ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk „all risk” lub w różnych wariantach w zależności od potrzeb. Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki, maszyny, urządzenia, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, wartości pieniężne i mienie pracowników. Oczywiście można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyny od uszkodzeń, sprzęt elektroniczny, utratę zysku, nośniki danych i dodatkowe koszty prowadzenia działalności niezbędne do utrzymania ciągłości pracy powstałych w skutek szkody. 

  • Ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnia dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie. Umożliwia szybki dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych.

  • Ubezpieczenia na życie.

Są to ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa, ciężkiego zachorowania. Zapewniają rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przypadku zgonu członka rodziny. Pozwalają także gromadzić kapitał na przyszłość.